Kopiostos fullmaktstjänst

I Kopiostos fullmaktstjänst kan du ge en ny fullmakt eller kontrollera läget för de fullmakter som du tidigare gett.