Vad kostar licensen i evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan?

Kyrkostyrelsen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland rekommenderar sina församlingar och samfälligheter att skaffa vår kopieringslicens och har avtal med oss om upphovsrättsersättningarna för församlingarna och samfälligheterna. Kyrkostyrelsen för den ortodoxa kyrkan i Finland har skaffat kopieringslicenser till sina församlingar på ett centraliserat sätt. Upphovsrättsersättningen baseras på våra gemensamma utredningar av kopieringens omfattning och innehåll samt ett pris per församlingsmedlem. De ersättningar som betalas för licenserna betalas ut till verkens upphovspersoner och förläggare.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst
tfn. 09 4315 2320
kopiointiluvat(at)kopiosto.fi