Avtalslicensen som stöd för fullmakterna

Upphovsrättslagen förpliktar finländska upphovsrättsorganisationer att informera alla upphovsmän inom kreativa branscher, förläggare och andra rättsinnehavare om vilka licenser organisationen beviljar för användning av verk. I praktiken ska organisationen berätta hur den använder avtalslicenser, det vill säga utvidgade tillståndssystem.