Användning av bokillustrationer i bibliotek

Kommunens bibliotek har ofta ett behov av att använda bokillustrationer på bibliotekets webbplats, vid evenemang som biblioteket ordnar eller i bibliotekets kanaler i sociala medier. Användningsbehovet kan handla till exempel om att använda illustrationer i en video eller i inlägg på sociala medier. För dessa ändamål får du licens från Kopiosto.