Information om upphovsrätt till läroanstalter

Kopiosto stöder mångsidigt lärare och undervisningspersonal i fråga om upphovsrättigheter och kopiering och användning av verk som skyddas av upphovsrätt.