Kompensation för privat kopiering

Kompensation för privat kopiering är en lagstadgad ekonomisk ersättning till kreativa upphovspersoner för att varje medborgare får kopiera lagliga verk för eget bruk. Medlen för kompensationen kommer från statens budget och styrs till de kreativa upphovspersonerna via bland annat Kopiosto och AVEK, som är en del av vår organisation.