Biblioteks-, museums- och institutionsanvändning av tv-program

Vi beviljar licenser för användning av radio- och tv-program som producerats av Rundradion på bibliotek, museer och institutioner.