Vidaresändning via marknät

Vi beviljar licenser för vidaresändning av svenska tv-kanaler via marknät.