Andra religiösa samfund

Om ni i er verksamhet kopierar tryckta publikationer eller skriver ut annat upphovsrättsskyddat material behöver ni en kopieringslicens för detta. Vi erbjuder en heltäckande kopieringslicens för kopiering av delar av många olika typer av tryckta publikationer och utskrift av webbmaterial inom er verksamhet.