Nätlagringstjänster för televisionsprogram

Upphovsrättsorganisationerna Kopiosto, Teosto, APFI och Gramex beviljar licenser för nätlagringstjänster för inhemska tv-kanaler.