Användning av verk vid kulturarvsinstitutioner

Av oss kan kulturarvsinstitutioner, det vill säga bibliotek, arkiv och museer, skaffa en licens för digitalisering och förmedling på nätet av verk som ingår i deras samlingar.

Kontaktuppgifter

Licensieringschef

Matias Anttonen
09 4315 2332

neuvonta@kopiosto.fi