Varför skaffa kopieringslicens till företaget

Många av de webbmaterial och trycksaker som företagen utnyttjar skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätten skyddar till exempel artiklar i digitala tidningar och andra nätpublikationer samt fotografier och ritbilder som finns på webben. På samma sätt skyddas tryckta böcker, tidningar och forskningsrapporter.   Enligt upphovsrättslagen får man kopiera några exemplar av sådana här verk för privat bruk. För kopiering och digital distribution eller upptagning av verk i arbetsbruk krävs dock upphovsmannens och förläggarens tillstån