Författaren får sin inkomst när verket är klart

”Jag uppmanar alla att tänka på upphovsrättigheter ur det perspektivet att hur skulle det vara om man själv var den som skapade verket. Hur skulle jag själv vilja bli beaktad som upphovsman?” funderar Salla Simukka (f. 1981).