Kopiosto betalade utlåningsersättningar på 1,4 miljoner euro till bildkonstnärer

Kopiosto delar ut utlåningsersättningar till upphovsmän av bildkonstnärliga verk och fotografiska verk för utlåning av dessa verk på bibliotek. Fördelningen av ersättningarna baserar sig den här gången på utlåningsstatistiken för år 2018.