Kategori: Nyhet

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Den kreativa branschen kräver att beslutsfattarna återkallar den förödande nedskärningen i kompensationen för privat kopiering

I juni inleddes de kreativa branschernas omfattande kampanj Älä anna kulttuurin kadota (Låt inte kulturen försvinna), som kräver att beslutsfattarna bevarar en rättvis kompensation för privat kopiering. Vid ramförhandlingarna fattade regeringen beslut om att skära ned anslaget från 11 miljoner till 5,5 miljoner, vilket enligt organisationerna inom den kreativa branschen är ett omotiverat och förödande beslut för kulturutbudet runtom i Finland.
Läsa mera
Salla Nazarenko, Sanna Nikula, Mikko Hoikka, Kyösti Salokorpi, Jenni Kavén, Eeva Asikainen, Jussi Kiiski och Asta Boman.

Organisationerna inom den kreativa branschen efterlyser reglering och transparens för artificell intelligens

Vi intervjuade våra medlemsorganisationer angående förändringar som artificiell intelligens orsakar inom den kreativa branschen. Organisationer inom den kreativa branschen efterlyser transparens för AI-träningsdatan samt att utabetandet av regleringen ska påskyndas. Det finns även behov för en gemensam diskussion och utvecklande av praxis inom branschen.
Läsa mera