Ansök om besvärstillstånd hos högsta domstolen för tolkning om upphovsrättslagen

I juni gav marknadsdomstolen sitt beslut om frågan om vidaresändning av tv-program. Enligt domstolens tolkning handlar det inte om vidaresändning ifall man sänder vidare inhemska tv-program genom kabel-tv-nätverk. Kopiosto har ansökt om besvärstillstånd hos högsta domstolen.