Digitalt material används allt oftare i grundskolor och gymnasier

En färsk utredning av Kopiosto och Utbildningsstyrelsen visar att material som finns på internet kopieras och används mycket i undervisningen. I grundskolor och gymnasier delar man ändå fort-farande ut fler papperskopior och utskrifter än digitala material.