Ersättningar för TV-programskapare och utövande konstnärer

Kopiosto betalar upphovspersoner och utövande konstnärer ersättningar för efteranvändning av radio- och tv-program.