Förbud mot kopiering

Upphovsmän och förläggare inom kreativa branscher samt andra rättsinnehavare kan välja att förbjuda kopiering av sina verk. På denna sida finns en lista över verk som inte får kopieras med vår licens.