Första avräkningar till inhemska audiovisuella upphovsmän och artister för nätlagringstjänster

Kopiosto har för första gången avräknat ersättningar för nätlagringstjänster för tv-program till verkens upphovsmakare och artister. Sammanlagt avräknades 2,5 miljoner euro till dem som skapat och medverkat till inhemska program.