Kommunernas kopieringslicens har förnyats

Kommunernas kopieringslicens omfattar nu även digital kopiering och kopiering av noter och sångtexter för internt administrativt bruk i kommunerna.