Kopieringslicenser för företag förnyas under 2018

Taloustutkimus Oy gjorde år 2016 en omfattande undersökning om vad och hur mycket yrkesverksamma personer i Finland kopierar i sitt arbete.