Mer tid för förhandlingarna – de utländska kanalerna syns normalt också efter årsskiftet

Upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Teosto har kommit överens med operatörerna om en ytterligare tidsfrist på en månad under vilken man strävar efter att nå en gemensam lösning på distributionen av utländska tv-kanaler i iptv- och kabelnätet.