Nyheter till rättsinnehavarna som har gett fullmakt

Upphovsrättsorganisationernas verksamhet påverkas från början av 2017 av den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Dess mål är att främja öppenheten i förvaltningen av upphovsrätt och god förvaltningssed. Läs igenom det här om du har gett fullmakt (Kopiosto-bevakningsfullmakt eller Upphovsrättsavtal) före 1.1.2017.