Överenskommelse om högskolarnas kopieringslicenser

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI och Kopiosto har avtalat om kopieringslicenser för högskolors undervisnings-, forsknings- och förvaltningsbruk under åren 2020–2022. Den centraliserade avtalslösningen omfattar alla UNIFI:s och Arenes medlemsuniversitet och -yrkeshögskolor, vilket i praktiken innefattar alla högskolor i Finland.