Vad kostar licensen i statsförvaltning?

Utbildningsstyrelsen har skaffat kopieringslicens för organisationer inom statsförvaltningen. Den ersättning som Utbildningsstyrelsen betalar bygger på våra gemensamma utredningar av kopieringens mängd och innehåll samt ett pris per sida. De ersättningar som betalas för licenserna betalas ut till verkens upphovspersoner och förläggare.