Utlåningskompensationer till bildskapare

Kopiosto fördelar utlåningsersättningar till bildskapare. De utlåningsersättningar som betalas av undervisnings- och kulturministeriet baserar sig på bibliotekens utlåningsstatistik.