Ändringarna i upphovsrättslagen ska beredas igen

EU:s direktiv om upphovsrätt och onlinesändningar ändrar våra upphovsrättslagar i Finland. Ett lagförslag som beretts av Undervisnings- och kulturministeriet försämrar upphovsmännens rättigheter inom den kreativa branschen. Vi kräver att lagen går tillbaka för en ny beredning.