Är du den upphovsman vi söker?

För tv-program samlas det varje år upphovsrättsersättningar som vi inte kan betala ut till upphovsmän på grund av bristfälliga uppgifter.