Fakturering och FO-nummer

Kopiosto kan endast ta emot e-fakturor.