Kopieringsersättningar till rätssinnehavare som inte hör till Kopiosto

En utomstående rättsinnehavare, det vill säga en upphovsman eller förläggare som inte har gett en fullmakt till Kopiosto eller dess medlemsorganisation, kan begära kopieringsersättning från Kopiosto under vissa förutsättningar.

Yhteystiedot

Oikeudenomistajapalvelut

oikeudenomistajapalvelut(at)kopiosto.fi

09 431 521 (vaihde)