Information av fullmakten till text- och bildupphovspersoner

Kopiosto har lagt till rättighetsklasser i Kopiosto-fullmakten på grund av ändringarna av upphovsrättslagen. Text- och bildupphovspersoner ska uppdatera den fullmakt de gett tidigare.