Även drömjobbet är ett yrke

”Jag har upplevt situationer där min upphovsrätt inte har respekterats. Det har till exempel hänt att stora företag har försökt använda sådant som jag gjort i sitt eget namn och påstått att jag inte är upphovsmannen. Det är ganska knäckande för yrkesidentiteten”, berättar Ronja Salmi (f. 1993), journalist och programchef för Helsingfors Bokmässa.