Bibliotekens lässtunder skapar nu glädje via nätet

Biblioteken bryr sig om bokfolket också i undantagstider. Lässtunderna har i snabb takt flyttat till nätet, på riksnivå koncentreras de  till bibliotekens gemensamma videotjänst Bibliotekskanalen/Kirjastokaista. Det finns avtal om upphovsrätten med organisationerna Sanasto och Kopiosto.