Centrala avtal gör kopiering lättäre

Kommunförbundet förhandlar centraliserat med Kopiosto om kopieringslicenser för kommunerna. Licensen gör det möjligt att kopiera olika verk delvis samt digitalisera och använda tryckta tidningsartiklar internt inom kommunalförvaltningen.