Den kreativa branschen får inte glömmas när Finlands ekonomi stimuleras

I höstens budgetmangling minskade finansministeriet undervisnings- och kulturministeriets förslag till anslag för Utbildningsstyrelsens driftsutgifter med 3,3 miljoner euro. Denna nedskärning försämrar verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna som redan befinner sig i en utmanande situation.