Kopiosto är ett ombud för skapande arbete

Vi på Kopiosto möjliggör enkel användning av publikationer och audiovisuella verk som omfattas av upphovsrätten vid läroanstalter, i företag och inom den offentliga förvaltningen. Samtidigt säkerställer vi att yrkesfolk inom den skapande branschen får de ersättningar de har rätt till för användningen av deras verk.