Det skapande arbetet förenar frihet och ansvar

För bildkonstnären Katja Tukiainen (f. 1969) är hennes yrke ett kall, som ofta är resultatet av en lång utbildning. ”Att arbeta som bildkonstnär är en disciplinerad livsstil och ändå ett yrke bland alla andra.”