En miljon euro i extra betalningar från Kopiosto till av-upphovsmän

Ersättningar som betalats till upphovsmän av och utövande artister i tv-program kommer från kompensationen för privat kopiering och reservationer för ersättningar för inspelning i undervisningssyfte, från betalningar under perioden 2015–2017.