Företagare inom den kreativa branschen växer till förhandlare

”Eftersom arbetet ofta är av projektkaraktär och vi ofta förhandlar om vår egen lön, måste vi som uppträder vara ekonomiorienterade förhandlare”, resonerar skådespelaren och programledaren Ernest Lawson.