Gammalt tidningsmaterial görs tillgängligt för forskare

Genom Tutkain-projektet får Nationalbiblioteket förmedla tidnings- och tidskriftsmaterial i digital form ur sina samlingar för forskningsbruk.