Kampanjen Finland lever i kreativitet (Suomi elää luovuudesta) har redan 4500 anhängare

4 496 kända upphovsmän och medborgare inom kreativt arbete deltar redan i kampanjen ”Finland lever av kreativitet” (”Suomi elää luovuudesta”). Fram till början av den andra veckan i juni utmanar kampanjen till ett upprop för uppskattningen av kreativt arbete: de kreativa branscherna är en möjlighet till hållbar tillväxt för Finland och en internationellt betydelsefull näring. Undertecknarna kräver att nedskärningarna i branschen vänds till investeringar.