Kompensationen för privat kopiering enligt upphovsrättslagen är inte någon behovsprövad stödform för kultur

Vi har gett ett utlåtande till kulturutskottet om besluten i regeringens ramförhandlingar. Halvering av kompensationen för privat kopiering samt de övriga nedskärningarna i statsunderstöden för kultur och konst skulle dramatiskt minska upphovspersoners inkomster och produktionen av nytt kulturellt innehåll. I stället för nedskärningarna ska man påskynda reformen av kompensationssystemet för privat kopiering.