Kopiosto betalade 5,7 miljoner euro som ersättningar fär lagringar från nätet till utländska upphovsmäns och artisters av-verk

Ersättning för tv-programmens nätlagringstjänster gäller utländska program som visas på finländska tv-kanaler. Ersättningen som utbetalades för åren 2015–2019 uppgick till totalt 5,7 miljoner euro. Inhemska författare och artister, främst översättare, står för drygt 700 000 euro av detta belopp.