Kopiosto betalade utlåningsersättningar på 1,6 miljoner euro till bildkonstnärer

Vi betalade ut 1,6 miljoner euro i ersättning till upphovsmän av bildkonstnärliga och fotografiska verk för biblioteksutlåning. Fördelningen av ersättningarna grundar sig på utlåningsstatistiken för 2019.