Kopiosto redovisade 2,5 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och förläggare

I december redovisade vi 2,5 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare. Ersättningarna tilldelas våra 26 medlemsorganisationer som företräder kultur- och kommunikationsbranscher.