Kopiosto redovisade 3,5 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare

Vi betalade ut 3,5 miljoner i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation. I denna delbetalning betalades de avgifter som samlats in för kopiering och skanning av webbmaterial för 2020.