Program från allt fler tv-kanaler får visas i undervisningen

För lärare är det viktigt att få använda mångsidigt material i undervisningen. Med licenserna för kopiering och tv-program som Utbildningsstyrelsen skaffat kan lärarna kopiera olika sorters material för elevernas bruk och visa tv-program under lektionerna. I den förnyade licensen för tv-program ingår nu fler kanaler samt en ny streamingtjänst.