Samhällsfrågor genom konsten

År 2015 funderade författaren, journalisten och dokumentärfilmsregissören Elina Hirvonen på stora, globala teman, såsom Isis uppgång, asylsökande och barn i konflikter. Ur dessa funderingar föddes både dokumentärfilmen Kokpunkten (Kiehumispiste, 2017), som fick stöd av AVEK, och den senaste romanen Punainen myrsky. ”De är mycket olika verk, men de utgår från samma reflektioner.”