Skapande mot morgondagen: I SuomiAreena reflekterar man över det skapande arbetet i en digital tid

Hur kan en upphovsman till skapande arbete tjäna sitt uppehälle på digitala plattformar? Och hur kan lagstiftningen möjliggöra kulturens livskraft och kontinuitet? Dessa frågor går man till botten med den 13 juli i SuomiAreena, där den kreativa branschen riktar blicken mot framtiden.